10% av försäljningen går direkt till klubbverksamheten