Överskottet från försäljningen går till Jockes minnesfond.